Module 1 Introductie cursus Gehoorzaamheid I
Les 1 Welkom bij de cursus Gehoorzaamheid I van de Honden Instructieschool!  
Les 2 Wat leert de hond en wat leert de baas?  
Les 3 Overzicht van de leerdoelen  
Module 2 Theorie behorende bij cursus gehoorzaamheid I
Les 1 De hond in de puberteit  
Les 2 Hondengedrag: communiceren met lichaamshoudingen  
Les 3 Hondengedrag: spel en speelstijlen  
Les 4 Hondengedrag: etiquettes en omgangsnormen  
Les 5 Hondengedrag, stress bij honden  
Les 6 Castratie en sterilisatie  
Les 7 Hondengedrag: ongewenst gedrag aan de lijn  
Module 3 Praktijkoefeningen Gehoorzaamheid I
Les 1 Herhaling van de oefeningen uit de puppycursus  
Les 2 De basisoefeningen: zit, af en staan  
Les 3 Volgen  
Les 4 Oefeningen 'wacht'  
Les 5 Oefeningen uitvoeren met de baas op afstand  
Les 6 Oefeningen uitvoeren bij afleiding  
Les 7 Wendingen en wisselen van volgpositie  
Les 8 Oefening 'plat'  
Les 9 Oefening ´aan de voet´  
Les 10 Bij de baas komen (oefening 'kom voor')  
Les 11 Oefening 'tussen'  
Module 4 Extra oefeningen: fun en samenwerking
Les 1 Uitdagingen voor baas en hond, zelfbeheersing  
Les 2 Balans en coördinatie  
Les 3 Neuswerk  
Les 4 Denkwerk  
Module 5 Vervolgcursus
Les 1 Vervolgcursus