Module 1 Introductie cursus Gehoorzaamheid I
Les 1 Welkom bij de cursus Gehoorzaamheid I van de Honden Instructieschool!
Les 2 Wat leert de hond en wat leert de baas?
Les 3 Overzicht van de leerdoelen
Module 2 Theorie behorende bij cursus gehoorzaamheid I
Les 1 De hond in de puberteit
Les 2 Hondengedrag: communiceren met lichaamshoudingen
Les 3 Hondengedrag: spel en speelstijlen
Les 4 Hondengedrag: etiquettes en omgangsnormen
Les 5 Hondengedrag, stress bij honden
Les 6 Castratie en sterilisatie
Les 7 Hondengedrag: ongewenst gedrag aan de lijn
Module 3 Praktijkoefeningen Gehoorzaamheid I
Les 1 Herhaling van de oefeningen uit de puppycursus
Les 2 De basisoefeningen: zit, af en staan
Les 3 Volgen
Les 4 Oefeningen 'wacht'
Les 5 Oefeningen uitvoeren met de baas op afstand
Les 6 Oefeningen uitvoeren bij afleiding
Les 7 Wendingen en wisselen van volgpositie
Les 8 Oefening 'plat'
Les 9 Oefening ´aan de voet´
Les 10 Bij de baas komen (oefening 'kom voor')
Les 11 Oefening 'tussen'
Module 4 Extra oefeningen: fun en samenwerking
Les 1 Uitdagingen voor baas en hond, zelfbeheersing
Les 2 Balans en coördinatie
Les 3 Neuswerk
Les 4 Denkwerk
Module 5 Vervolgcursus
Les 1 Vervolgcursus